Tìm việc làm : Truyền thông / Media (162)

Hiện tại Viecoi có 162 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (162)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Thiết Kế Các Sản Phẩm Nhận Diện Thương Hiệu

Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Thiết Kế Các Sản Phẩm Nhận Diện Thương Hiệu

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BỘ PHẬN SALES, MẢNG MARKETING

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN SALES, MẢNG MARKETING

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/06/2017
 : 06/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
TUYỂN THỰC TẬP DESIGNER - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

TUYỂN THỰC TẬP DESIGNER - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/08/2017
 : 01/08/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Mỹ Thuật Đa Phương Tiện - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

Nhân Viên Mỹ Thuật Đa Phương Tiện - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NHÀ , TRIỂN KHAI, THIẾT KẾ BẢN VẼ

TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NHÀ , TRIỂN KHAI, THIẾT KẾ BẢN VẼ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình

Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo Sáng Tạo - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo Sáng Tạo - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Creative Director - High Salary

Creative Director - High Salary

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/05/2017
 : 16/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN DỰNG PHIM - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

NHÂN VIÊN DỰNG PHIM - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất