Tìm việc làm : Truyền thông / Media (339)

Hiện tại Viecoi có 339 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (339)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Account Manager  thu nhập hấp dẫn 8-12 triệu/ tháng làm tại HÀ NỘI

Account Manager thu nhập hấp dẫn 8-12 triệu/ tháng làm tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân viên thiết kế đồ họa thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên thiết kế đồ họa thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế (Photoshop, corel, Ilustrator)

Nhân viên thiết kế (Photoshop, corel, Ilustrator)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Game Director

Game Director

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000 - 6,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000 - 6,000 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên viên khai triển Autocab Nội thất thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Chuyên viên khai triển Autocab Nội thất thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Graphic Designer thu nhập hấp dẫn 5-13 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Graphic Designer thu nhập hấp dẫn 5-13 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/11/2017
 : 28/11/2017
 Lương 5,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thiết kế nội thất thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Đắk Lắk

Thiết kế nội thất thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Đắk Lắk

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thiết kế website kiêm marketing online thu nhập hấp dẫn 7-10 triệu/ tháng tại TPHCM

Thiết kế website kiêm marketing online thu nhập hấp dẫn 7-10 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế đồ họa thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên thiết kế đồ họa thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm