Tìm việc làm : Truyền thông / Media (259)

Hiện tại Viecoi có 259 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (259)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Hơn 15 Triệu

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Hơn 15 Triệu

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/07/2017
 : 07/07/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ thuật màn hình LED và máy chiếu

Nhân viên Kỹ thuật màn hình LED và máy chiếu

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Đối Ngoại Trường Học - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Đối Ngoại Trường Học - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
chăm sóc khách hàng

chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG- Quận 1

GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG- Quận 1

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Thiết Kế

Nhân Viên Thiết Kế

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/06/2017
 : 16/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất