Tìm việc làm : Truyền thông / Media (161)

Hiện tại Viecoi có 161 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (161)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Quản trị Fanpage và Xây dựng Cộng đồng

Nhân viên Quản trị Fanpage và Xây dựng Cộng đồng

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Marketing executive tại Ba Đình

Marketing executive tại Ba Đình

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN AUTOCAD TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN AUTOCAD TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 300 - 500 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
300 - 500 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Thiết Kế Nội Thất tại Quận 10

Nhân viên Thiết Kế Nội Thất tại Quận 10

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Digital Content Manager

Digital Content Manager

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 700 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
700 - 800 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển dụng Chuyên viên quan hệ báo chí  tại Hà Nội

Tuyển dụng Chuyên viên quan hệ báo chí tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Công Nghệ Thông Tin – Thiết kế Website

Nhân viên Công Nghệ Thông Tin – Thiết kế Website

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TẠI PHÚ NHUẬN

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TẠI PHÚ NHUẬN

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/03/2017
 : 22/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thực tập sinh SOCIAL MEDIA tại Quận Phú Nhuận

Thực tập sinh SOCIAL MEDIA tại Quận Phú Nhuận

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/03/2017
 : 22/03/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất