Tìm việc làm : Truyền thông / Media (308)

Hiện tại Viecoi có 308 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (308)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cộng tác viên truyền thông thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Cộng tác viên truyền thông thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên thiết kế thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên chạy sự kiện có kinh nghiệm thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Nhân viên chạy sự kiện có kinh nghiệm thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
TUYỂN THIẾT KẾ THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN THIẾT KẾ THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên thiết kế thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thực Tập Truyền Thông - Marketing thu nhập 5-7 triệu/ tháng tại HÀ NỘI

Thực Tập Truyền Thông - Marketing thu nhập 5-7 triệu/ tháng tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Thiết Kế Đồ Họa THU NHẬP 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên Thiết Kế Đồ Họa THU NHẬP 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế tại Hà Nội (Du lịch - sự kiện) thu nhập 5-7 triệu/ tháng

Nhân viên thiết kế tại Hà Nội (Du lịch - sự kiện) thu nhập 5-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Marketing Supervisor thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Marketing Supervisor thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thiết kế nội thất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Tphcm

Thiết kế nội thất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Tphcm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/10/2017
 : 03/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất