Tìm việc làm : Truyền thông / Media (294)

Hiện tại Viecoi có 294 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (294)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SÂN KHẤU & SÁNG TẠO Ý TƯỞNG THU NHẬP 7-15 TRIỆU/ THÁNG

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SÂN KHẤU & SÁNG TẠO Ý TƯỞNG THU NHẬP 7-15 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Nhân viên thiết kế tại Hà Nội (Du lịch - sự kiện) thu nhập 5-7 triệu/ tháng

Nhân viên thiết kế tại Hà Nội (Du lịch - sự kiện) thu nhập 5-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Marketing Supervisor thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Marketing Supervisor thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên thiết kế thu nhập 8-10 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển nhân viên thiết kế thu nhập 8-10 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/10/2017
 : 08/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thiết kế nội thất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Tphcm

Thiết kế nội thất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Tphcm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/10/2017
 : 03/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nữ Makerting thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển Nữ Makerting thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên thiết kế thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên thiết kế thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2017
 : 20/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Công nhân sản xuất thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Công nhân sản xuất thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
Nhân Viên Thực Thi Tổ chức Sự Kiện

Nhân Viên Thực Thi Tổ chức Sự Kiện

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Nhân Viên Thiết Kế Event thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng làm việc taị TPHCM

Nhân Viên Thiết Kế Event thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng làm việc taị TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ

 Tìm kiếm