Tìm việc làm : Truyền thông / Media (163)

Hiện tại Viecoi có 163 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (163)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thực Tập Hành Chính Nhân Sự ( Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn & Kinh Nghiệm Làm Việc)

Thực Tập Hành Chính Nhân Sự ( Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn & Kinh Nghiệm Làm Việc)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/05/2017
 : 13/05/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - Biết Tiếng Anh

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - Biết Tiếng Anh

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Phó bán M&E Làm Việc Tại Hà Nội - Lương Cao Lên Đến 40.000.000 VNĐ

Phó bán M&E Làm Việc Tại Hà Nội - Lương Cao Lên Đến 40.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 20,000,000 - 40,000,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
20,000,000 - 40,000,000 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
PHÓNG VIÊN/ BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG ĐIỀU PHỐI TIN TỨC

PHÓNG VIÊN/ BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG ĐIỀU PHỐI TIN TỨC

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
THỢ IN ẤN - Sử Dụng Máy In, Giao Nhận Hàng Hóa,..

THỢ IN ẤN - Sử Dụng Máy In, Giao Nhận Hàng Hóa,..

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
BIÊN TẬP VIÊN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ( Làm Việc Tại TP.HCM)

BIÊN TẬP VIÊN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ( Làm Việc Tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Sản Phẩm Làm Việc Tại TP.HCM

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Sản Phẩm Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên SEO lương cao - quản trị, đánh giá và phân tích từ khóa, chỉ số website

Nhân Viên SEO lương cao - quản trị, đánh giá và phân tích từ khóa, chỉ số website

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/08/2017
 : 10/08/2017
 Lương 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Vẽ - Trang Trí Nghệ Thuật Theo Chỉ Đạo Của Biên Kịch, Đạo Diễn

Nhân Viên Vẽ - Trang Trí Nghệ Thuật Theo Chỉ Đạo Của Biên Kịch, Đạo Diễn

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2017
 : 20/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất