Tìm việc làm : Truyền thông / Media (215)

Hiện tại Viecoi có 215 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (215)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển họa viên kiến trúc lương 6-7 triệu, có kinh nghiệm

Tuyển họa viên kiến trúc lương 6-7 triệu, có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh công ty kiến trúc và xây dựng tại TP HCM

Tuyển nhân viên kinh doanh công ty kiến trúc và xây dựng tại TP HCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN THỢ CHÍNH, THỢ PHỤ QUẢNG CÁO LƯƠNG HẤP DẪN TRUNG BÌNH 5-10 TRIỆU

TUYỂN THỢ CHÍNH, THỢ PHỤ QUẢNG CÁO LƯƠNG HẤP DẪN TRUNG BÌNH 5-10 TRIỆU

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh truyền thông lương từ 10-12 triệu

Nhân viên kinh doanh truyền thông lương từ 10-12 triệu

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Phóng viên tòa soạn lương từ 10-12 triệu có kinh nghiệm làm việc

Phóng viên tòa soạn lương từ 10-12 triệu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển thợ phụ, trang trí bảng quảng cáo nam tại Hà Nội

Tuyển thợ phụ, trang trí bảng quảng cáo nam tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh lương 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh lương 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/07/2017
 : 19/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm