Tìm việc làm : Truyền thông / Media (162)

Hiện tại Viecoi có 162 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (162)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PART-TIME

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PART-TIME

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Lương Lên Đến 13.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Lương Lên Đến 13.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - Lương Lên Đến 10.000.000 Theo Năng Lực

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - Lương Lên Đến 10.000.000 Theo Năng Lực

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thu Thập Thông Tin, Biên Tập

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin, Biên Tập

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển cộng tác viên MC, CA SĨ ,PG ,DJ, BAN NHẠC .....

Tuyển cộng tác viên MC, CA SĨ ,PG ,DJ, BAN NHẠC .....

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 3,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN THẾ GIỚI XE - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN THẾ GIỚI XE - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/05/2017
 : 25/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Và Triển Khai Bản Vẽ Thi Công và Gia Công

Nhân Viên Thiết Kế Và Triển Khai Bản Vẽ Thi Công và Gia Công

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
THỰC TẬP SINH PART TIME THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn & Kinh Nghiệm

THỰC TẬP SINH PART TIME THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Không Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn & Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất