Tìm việc làm : Truyền thông / Media (294)

Hiện tại Viecoi có 294 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (294)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
[Hà Nội] Tổng Biên Tập thu nhập cao 10-20 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

[Hà Nội] Tổng Biên Tập thu nhập cao 10-20 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Ca Sĩ Hát Phòng Trà Hội Chợ thu nhập 10-12 triệu/ tháng tại TPHCM

Ca Sĩ Hát Phòng Trà Hội Chợ thu nhập 10-12 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế Web & App (Web & App Designer) THU NHẬP 12-15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Nhân viên thiết kế Web & App (Web & App Designer) THU NHẬP 12-15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/12/2017
 : 06/12/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kiến Trúc Sư thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Kiến Trúc Sư thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN, KIỂM TRA TẠP CHÍ thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN, KIỂM TRA TẠP CHÍ thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thiết kế đồ họa thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Thiết kế đồ họa thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ THUẬT VIÊN THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

KỸ THUẬT VIÊN THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 4-10 triệu/ tháng tại HÀ NỘi

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 4-10 triệu/ tháng tại HÀ NỘi

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Ứng viên thiết kế môi trường 3D game Nhật bản tương lai( được đào tạo miễn phí)

Ứng viên thiết kế môi trường 3D game Nhật bản tương lai( được đào tạo miễn phí)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm