Tìm việc làm : Máy tính / Công nghệ thông tin (222)

Hiện tại Viecoi có 222 việc làm ngành Máy tính / Công nghệ thông tin

 Tìm việc làm Máy tính / Công nghệ thông tin (222)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Senior Frontend Web Developer tại quận 1

Senior Frontend Web Developer tại quận 1

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI (BSE) BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

KỸ SƯ CẦU NỐI (BSE) BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
Thực tập viên Lập trình iOS tại quận Hoàng Mai

Thực tập viên Lập trình iOS tại quận Hoàng Mai

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thực tập Lập trình PHP tại Quận Hoàng Mai

Thực tập Lập trình PHP tại Quận Hoàng Mai

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển 5 Lập Trình Viên JAVA làm việc tại Quận Cầu Giấy

Tuyển 5 Lập Trình Viên JAVA làm việc tại Quận Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 450 - 1,200 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
450 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Senior PHP Developers

Senior PHP Developers

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 500 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Junior Java Developers

Junior Java Developers

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 800 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Senior Java Developers

Senior Java Developers

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH TẠI CỦ CHI

NHÂN VIÊN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH TẠI CỦ CHI

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN PHẦN MỀM MÁY TÍNH  TẠI CỦ CHỈ

NHÂN VIÊN PHẦN MỀM MÁY TÍNH TẠI CỦ CHỈ

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất