Tìm việc làm : Kỹ thuật (236)

Hiện tại Viecoi có 236 việc làm ngành Kỹ thuật

 Tìm việc làm Kỹ thuật (236)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án ( Có Kinh Nghiệm)

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án ( Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ SƯ CƠ KHÍ - VẬN HÀNH MÁY ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

KỸ SƯ CƠ KHÍ - VẬN HÀNH MÁY ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ SƯ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

KỸ SƯ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Thuật Viên Máy Photocopy

Kỹ Thuật Viên Máy Photocopy

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP

KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/05/2017
 : 24/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Phụ Trách Hệ Thống Điện, Nước

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Phụ Trách Hệ Thống Điện, Nước

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất