Tìm việc làm : Kỹ thuật (148)

Hiện tại Viecoi có 148 việc làm ngành Kỹ thuật

 Tìm việc làm Kỹ thuật (148)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KỸ SƯ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY TẠI BÌNH THẠNH

KỸ SƯ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY TẠI BÌNH THẠNH

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
01/04/2017
 : 01/04/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
DESIGN OF VISUAL INSPECTION EQUIPMENT (I235) Quận Bình Thạnh

DESIGN OF VISUAL INSPECTION EQUIPMENT (I235) Quận Bình Thạnh

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Lắp đặt và thi công giải pháp SCADA tại Quận Hoàn Kiếm

Lắp đặt và thi công giải pháp SCADA tại Quận Hoàn Kiếm

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
26/02/2017
 : 26/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật thanh tra, giám sát tại Quận 10

Nhân viên kỹ thuật thanh tra, giám sát tại Quận 10

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật điều hành tại Quận 10

Nhân viên kỹ thuật điều hành tại Quận 10

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ thuật

Nhân viên Kỹ thuật

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
26/05/2017
 : 26/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thực Tập Kĩ Thuật Viên tại Quận 3

Thực Tập Kĩ Thuật Viên tại Quận 3

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
18/02/2017
 : 18/02/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Giám Sát Kỹ Thuật tại Quận 3

Giám Sát Kỹ Thuật tại Quận 3

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
10/03/2017
 : 10/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Tòa Nhà tại Quận 3

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Tòa Nhà tại Quận 3

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
18/02/2017
 : 18/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư thiết kế điện tại Quận 1

Kỹ sư thiết kế điện tại Quận 1

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất