Tìm việc làm : Kỹ thuật (607)

Hiện tại Viecoi có 607 việc làm ngành Kỹ thuật

 Tìm việc làm Kỹ thuật (607)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Bảo Trì / Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Mức lương 5 - 7 triệu

Nhân Viên Bảo Trì / Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Mức lương 5 - 7 triệu

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên cơ khí, bảo trì ô tô thu nhập 3.5-5.5tr/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Nhân viên cơ khí, bảo trì ô tô thu nhập 3.5-5.5tr/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên đứng máy CNC thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên đứng máy CNC thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
Nhân viên bảo trì cơ - điện thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ - điện thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/01/2018
 : 26/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên viên cải tiến tại Hà Nam

Chuyên viên cải tiến tại Hà Nam

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
18/02/2018
 : 18/02/2018
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên vẽ CAD 2D thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên vẽ CAD 2D thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm