Tìm việc làm : Khoa học (74)

Hiện tại Viecoi có 74 việc làm ngành Khoa học

 Tìm việc làm Khoa học (74)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lao động phổ thông thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Lao động phổ thông thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kỹ thuật thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Đóng Bao - Xuất Hàng & Kiểm Phẩm thu nhập 3-4tr/ tháng

Nhân viên Đóng Bao - Xuất Hàng & Kiểm Phẩm thu nhập 3-4tr/ tháng

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THU NHẬP 4.5-6.5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THU NHẬP 4.5-6.5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chăm sóc khách hàng làm việc tại Đà Nẵng

Chăm sóc khách hàng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/03/2018
 : 29/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Qa – Qc thu nhập 5-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Qa – Qc thu nhập 5-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi thu nhập 7-10tr/ tháng làm tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi thu nhập 7-10tr/ tháng làm tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm