Tìm việc làm : Khoa học (53)

Hiện tại Viecoi có 53 việc làm ngành Khoa học

 Tìm việc làm Khoa học (53)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Kỹ sư  chăn nuôi

Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn

Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Sale Manager thu nhập hấp dẫn 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Sale Manager thu nhập hấp dẫn 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng là việc tại TPHCM

Chuyên viên kinh doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng là việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ sư  chăn nuôi

Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn

Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp,trồng trọt tại đà nẵng

Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp,trồng trọt tại đà nẵng

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Quản lý quán bia Việt Hà thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Quản lý quán bia Việt Hà thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập cao làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập cao làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ sư  chăn nuôi thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Khoa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất