Tìm việc làm : Khách sạn / Du lịch (329)

Hiện tại Viecoi có 329 việc làm ngành Khách sạn / Du lịch

 Tìm việc làm Khách sạn / Du lịch (329)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng Buồng phòng thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Trưởng Buồng phòng thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Sale (khách sạn) OTA và TA thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên Sale (khách sạn) OTA và TA thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên phục vụ thu nhập 3.5- 4.5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

Nhân viên phục vụ thu nhập 3.5- 4.5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/02/2018
 : 22/02/2018
 Lương 3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên phục vụ thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên phục vụ thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên phụ bếp thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên phụ bếp thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thu ngân nhà hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên thu ngân nhà hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2018
 : 27/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Phục vụ nhà hàng thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Phục vụ nhà hàng thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng THU NHẬP CAO 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng THU NHẬP CAO 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/02/2018
 : 19/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên pha chế Bartender thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên pha chế Bartender thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Quản Lý Cửa Hàng Cà Phê thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Quản Lý Cửa Hàng Cà Phê thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/02/2018
 : 21/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất