Tìm việc làm : Khách sạn / Du lịch (168)

Hiện tại Viecoi có 168 việc làm ngành Khách sạn / Du lịch

 Tìm việc làm Khách sạn / Du lịch (168)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Bếp chính chuyên món Nhật thu nhập cao, có kinh nghiệm, làm việc tại TPHCM

Bếp chính chuyên món Nhật thu nhập cao, có kinh nghiệm, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 1 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Lễ tân lương 6-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại TPHCM

Nhân viên Lễ tân lương 6-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Tuyển gấp bảo vệ thu nhập 6-6,5 triệu/ tháng, có tiền thưởng hàng tháng, làm việc tại TPHCM

Tuyển gấp bảo vệ thu nhập 6-6,5 triệu/ tháng, có tiền thưởng hàng tháng, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Tuyển tạp vụ thu nhập cao 6-6,5 triệu/tháng, có tiền thưởng hàng tháng, làm việc tại TPHCM

Tuyển tạp vụ thu nhập cao 6-6,5 triệu/tháng, có tiền thưởng hàng tháng, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Quản lý quán cafe thu nhập 7-10 triệu/tháng, làm việc tại Vĩnh Phúc

Quản lý quán cafe thu nhập 7-10 triệu/tháng, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/08/2017
 : 07/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển gấp đầu bếp chính thu nhập 6-8 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển gấp đầu bếp chính thu nhập 6-8 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CÔNG TY CP VINTOURIST LƯƠNG 5-7 TRIỆU, LÀM VIỆC TẠI TPHCM

CÔNG TY CP VINTOURIST LƯƠNG 5-7 TRIỆU, LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Tuyển Phục vụ Nhà hàng thu nhập 6-6,5 triệu/tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Phục vụ Nhà hàng thu nhập 6-6,5 triệu/tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
NHÂN VIÊN LÀM BÁNH LƯƠNG CAO, LÀM VIỆC TẠI TPHCM, KHÔNG CẦN KNIH NGHIỆM

NHÂN VIÊN LÀM BÁNH LƯƠNG CAO, LÀM VIỆC TẠI TPHCM, KHÔNG CẦN KNIH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 3,800,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,800,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển gấp đầu bếp chính thi nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại  Hà Nội

Tuyển gấp đầu bếp chính thi nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm