Tìm việc làm : Hành chánh / Nhân sự (881)

Hiện tại Viecoi có 881 việc làm ngành Hành chánh / Nhân sự

 Tìm việc làm Hành chánh / Nhân sự (881)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Phó phòng Tổng hợp-Nhân sự thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Phó phòng Tổng hợp-Nhân sự thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Hành chính Tổng hợp thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên Hành chính Tổng hợp thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NhÂn viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-16tr/tháng làm việc tại Hà Nội

NhÂn viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-16tr/tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển gấp 12nhân viên lương 5-9tr/tháng được ký hợp đồng gắn kết lâu dài với công ty

Tuyển gấp 12nhân viên lương 5-9tr/tháng được ký hợp đồng gắn kết lâu dài với công ty

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[ Up to $700 ] Trợ Lý Tổng Vụ - Tiếng Nhật N2 thu nhập cao 400-700 USD tháng

[ Up to $700 ] Trợ Lý Tổng Vụ - Tiếng Nhật N2 thu nhập cao 400-700 USD tháng

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
400 - 700 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[DeAura] - Nhân viên hành chính nhân sự tại Q1,Q3,Q5

[DeAura] - Nhân viên hành chính nhân sự tại Q1,Q3,Q5

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2018
 : 31/05/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trợ lý Trưởng phòng Nhân sự

Trợ lý Trưởng phòng Nhân sự

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 450 - 650 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
450 - 650 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Phiên dịch tiếng Hàn thu nhập cao 12015tr/tháng làm việc tại

Phiên dịch tiếng Hàn thu nhập cao 12015tr/tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2018
 : 27/02/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm