Tìm việc làm : Hành chánh / Nhân sự (180)

Hiện tại Viecoi có 180 việc làm ngành Hành chánh / Nhân sự

 Tìm việc làm Hành chánh / Nhân sự (180)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI QUẬN TÂN PHÚ

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI QUẬN TÂN PHÚ

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
01/06/2017
 : 01/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng nhân sự tại Quận Ngồ Quyền

Nhân viên văn phòng nhân sự tại Quận Ngồ Quyền

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN TẠI QUẢNG NAM

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN TẠI QUẢNG NAM

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Nhân viên nhân sự tại Quận Cầu Giấy

Nhân viên nhân sự tại Quận Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Sales Admin biết Tiếng Nhật tại Thủ Đức District

Sales Admin biết Tiếng Nhật tại Thủ Đức District

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên viên Chế độ chính sách nhân sự tại Cầu Giấy

Chuyên viên Chế độ chính sách nhân sự tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển gấp Trợ lý Tổng Giám Đốc biết tiếng Nhật

Tuyển gấp Trợ lý Tổng Giám Đốc biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
15/03/2017
 : 15/03/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên tiếng Nhật tại Quận Ba Đình

Nhân viên tiếng Nhật tại Quận Ba Đình

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 10,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN TẠI CỦ CHI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN TẠI CỦ CHI

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên xử lý dữ liệu Tiếng Đức (không yêu cầu kinh nghiệm)

Nhân viên xử lý dữ liệu Tiếng Đức (không yêu cầu kinh nghiệm)

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất