Tìm việc làm : Hành chánh / Nhân sự (295)

Hiện tại Viecoi có 295 việc làm ngành Hành chánh / Nhân sự

 Tìm việc làm Hành chánh / Nhân sự (295)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/06/2017
 : 12/06/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
500 - 800 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên Viên Nhân Sự ( Giám Sát Công Việc, Tuyển Dụng,..)

Chuyên Viên Nhân Sự ( Giám Sát Công Việc, Tuyển Dụng,..)

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Part-Time Nhập Liệu

Nhân Viên Part-Time Nhập Liệu

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/06/2017
 : 09/06/2017
 Lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/06/2017
 : 03/06/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn Quốc - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn Quốc - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 13,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
13,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Nhân Viên Văn Phòng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - Yêu Cầu Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - Yêu Cầu Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất