Tìm việc làm : Hành chánh / Nhân sự (218)

Hiện tại Viecoi có 218 việc làm ngành Hành chánh / Nhân sự

 Tìm việc làm Hành chánh / Nhân sự (218)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Văn Phòng - Quản Lý Nhân Sự - Thư Ký - Trợ Lý

Nhân Viên Văn Phòng - Quản Lý Nhân Sự - Thư Ký - Trợ Lý

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
20/04/2017
 : 20/04/2017
 Lương 6,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TP HỒ CHÍ MINH

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Làm Việc Tại TP.HCM

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên hành chính văn phòng

Nhân viên hành chính văn phòng

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
 : Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Hạn nộp: 
10/04/2017
 : 10/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên hành chính văn phòng tại Thị xã dĩ An

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng tại Thị xã dĩ An

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
 : Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Hạn nộp: 
10/04/2017
 : 10/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HÀ NỘI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên hồ sơ ngoại biết tiếng Nhật

Nhân viên hồ sơ ngoại biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
	Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/04/0017
 : 30/04/0017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
15/04/2017
 : 15/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng tại Quận 1, TPHCM

Nhân Viên Văn Phòng tại Quận 1, TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/04/2017
 : 15/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất