<h1 style="display:none"></h1>

"Viecoi.vn là dịch vụ cung ứng nhân lực đầu tiên tại Việt Nam có kèm theo Tiền Thưởng dành cho ứng viên sau khi ứng tuyển thành công."

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Lao động phổ thông
Xem thêm >>

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 1464 tin tuyển dụng việc làm

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Lao động phổ thông

Thủ kho

Công ty: DOJI
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 1
103
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 93 điểm

Tổng điểm: 103 điểm

Xem cách tính điểm

CTV Nhập Liệu Online Partime

Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  0.5-5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  0.5-5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 2
95
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 85 điểm

Tổng điểm: 95 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  5-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2031
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 3
66
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 56 điểm

Tổng điểm: 66 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 4
62
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 52 điểm

Tổng điểm: 62 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
53
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN GIA CÔNG HÀM THÁO LẮP

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 23/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

[TP.HCM] NHÂN VIÊN KHO TIẾNG NHẬT N3

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: 1 triệu VNĐ
Top 8
49
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 39 điểm

Tổng điểm: 49 điểm

Xem cách tính điểm

Tuyển nhân viên văn phòng và nhập liệu tại nhà

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  3-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  3-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 9
45
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 35 điểm

Tổng điểm: 45 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân Viên Qa,Qc

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/04/2021
 Thưởng: 1 triệu VNĐ
Top 10
45
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 35 điểm

Tổng điểm: 45 điểm

Xem cách tính điểm