<h1 style="display:none"></h1>

"Viecoi.vn là dịch vụ cung ứng nhân lực đầu tiên tại Việt Nam có kèm theo Tiền Thưởng dành cho ứng viên sau khi ứng tuyển thành công."

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: IT/ Phần mềm/ CNTT
Xem thêm >>

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 1617 tin tuyển dụng việc làm

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực IT/ Phần mềm/ CNTT

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
Top 1
149
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 125 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 149 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ
Top 2
131
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 111 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 10 điểm

Tổng điểm: 131 điểm

Xem cách tính điểm

CTV Nhập liệu tại nhà

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ
Top 3
119
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 95 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 119 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 4
93
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 53 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 30 điểm

Tổng điểm: 93 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân Viên Nhập Liệu - Việc Làm Tại Nhà

Công ty: Brainos
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/04/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
Top 5
73
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 63 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 6
62
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 52 điểm

Tổng điểm: 62 điểm

Xem cách tính điểm

Kỹ sư kết cấu

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 7
44
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 34 điểm

Tổng điểm: 44 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  4-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2031
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 8
42
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 32 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm

GRAPHIC DESIGNER - Thiết Kế Web/AP (UI/UX)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 24/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
40
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Hiển thị top: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 10
37
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm