Tìm việc làm : Bán Hàng / Tiếp Thị (1085)

Hiện tại Viecoi có 1085 việc làm ngành Bán Hàng / Tiếp Thị

 Tìm việc làm Bán Hàng / Tiếp Thị (1085)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Nam Triển Khai Phần Mềm (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

Tuyển Nhân Viên Nam Triển Khai Phần Mềm (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh- Phát Triển Thị Trường

Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh- Phát Triển Thị Trường

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Sales Du Lịch

Tuyển Nhân Viên Sales Du Lịch

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Cần Tuyển 10 GIÁM ĐỐC MIỀN TẠI MIỀN TRUNG
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất