Tìm việc làm : Bán Hàng / Tiếp Thị (1406)

Hiện tại Viecoi có 1406 việc làm ngành Bán Hàng / Tiếp Thị

 Tìm việc làm Bán Hàng / Tiếp Thị (1406)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh Nghành Truyền Thông Thu Nhập Cao 3-10 triệu/tháng , không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh Nghành Truyền Thông Thu Nhập Cao 3-10 triệu/tháng , không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tạp hóa thu nhập cao 5-6 triệu/tháng, ưu tiên nữ biết bán hàng là lợi thế

Nhân viên bán hàng tạp hóa thu nhập cao 5-6 triệu/tháng, ưu tiên nữ biết bán hàng là lợi thế

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7-10 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại khu vực TPHCM

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7-10 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại khu vực TPHCM

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Chuyên Viên Kinh Doanh/Sales Executive

Chuyên Viên Kinh Doanh/Sales Executive

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2017
 : 20/09/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên Kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Nhân viên Kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/08/2017
 : 20/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên bán hàng thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển gấp NV Marketing cho TT Bé Thông Minh thu nhập cao, làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển gấp NV Marketing cho TT Bé Thông Minh thu nhập cao, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh - không cần kinh nghiệm thu nhập 5-12 triệu/tháng

Nhân viên kinh doanh - không cần kinh nghiệm thu nhập 5-12 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển kế toán thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tuyển kế toán thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm