Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Đà Nẵng /  Lao động phổ thông /  VIỆC LÀM CTV NHẬP MÃ CÁP CHA LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC tại Đà Nẵng - Hộ Kinh Doanh Ht
Việc tại nhà:
  • HT
  • Cổ phần
  • 100 - 499 người
  • TPHCM
  • Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam
Liên hệ:
HT
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

  TPHCM
  10-14 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1.4 triệu VNĐ
  10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận

VIỆC LÀM CTV NHẬP MÃ CÁP CHA LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC tại Đà Nẵng - Hộ Kinh Doanh Ht

5,000,000 - 5,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  TPHCM
  10-14 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1.4 triệu VNĐ
  10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận