Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Luật / Pháp lý /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ tại Hà Nội - Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước
Việc tại nhà:
 • Đỗ Danh Đại
 • 20 - 99 người
 • Hà Nội
 • Hà Nội
Liên hệ:
Đỗ Danh Đại
Loại hình:
Nhà nước
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
Hà Nội

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ tại Hà Nội - Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước

4,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Nhiệm vụ công việc
  - Phụ trách về công tác pháp lý
  - Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện tất các văn bản ban hành của Trung tâm. Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. 
  - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm. 
  - Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của Trung tâm. 
  - Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
  18-25 triệu VNĐ
 13/02/2023
  1-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  4-12 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-15 triệu VNĐ
 13/02/2023