-->

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ tại Hà Nội - Bất động Sản Dkrb
Việc tại nhà:
 • Thanh Lâm
 • 1000 - 4999 người
 • 24 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy
 • Hà Nội
Liên hệ:
Thanh Lâm
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
1000 - 4999 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
24 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ tại Hà Nội - Bất động Sản Dkrb

15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 3 đến 5 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  • Quản lý, điều hành hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát Nội Bộ trong Công ty;
  • Lập kế hoạch về thời gian, nội dung và hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát theo định kỳ và (hoặc) đột xuất;
  • Đảm bảo các đơn vị trong các công ty thành viên tuân thủ chung về pháp luật, nội quy, quy trình và quy định của Công ty; phù hợp trong công tác hạch toán kế toán, công tác quản trị và tài chính của Công ty;
  • Triển khai xây dựng và cải tiến hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của toàn công ty.
  • Báo cáo kịp thời các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xác định các rủi ro trọng yếu, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa rủi ro, các công cụ hạn chế rủi ro hoặc các hoạt động nâng cao bắt buộc để hạn chế rủi ro;
  • Thực hiện công việc kiểm soát, dự báo, cảnh báo và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong phạm vi công tác của Ban Kiểm Soát Nội Bộ;
  • Kiểm soát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện tại các đơn vị/phòng ban thuộc công ty và các công ty thành viên;
  • Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc các giải pháp, sáng kiến/cải tiến nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vi/phòng ban;
  • Đảm bảo các đơn vị thực hiện tốt và hoàn toàn các chỉ đạo của Ban TGĐ.

  5-7 triệu VNĐ
 02/04/2023
  10-23 triệu VNĐ
 02/04/2023
  9 triệu VNĐ
 02/04/2023
  6-9 triệu VNĐ
 02/04/2023
  20-100 triệu VNĐ
 02/04/2023