Đang xử lý

 Việc làm  /  Quảng Nam /  Bán lẻ/ Cửa hàng /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH tại Quảng Nam - Mtv ô Tô Trường Hải Quảng Nam

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH tại Quảng Nam - Mtv ô Tô Trường Hải Quảng Nam

10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Tham gia xây dựng các biểu mẫu, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị/ phòng nghiệp vụ lập kế hoạch hoạt động. Theo dõi, tổng hợp kế hoạch hoạt động của đơn vị/ phòng nghiệp vụ.
  • Đề xuất các giải pháp xử lý bất cập khi thực hiện kế hoạch để đảm bảo đúng tiến độ.- Lập các biểu mẫu, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị lập kế hoạch hoạt động định kỳ (tuần/ tháng/ quý/ năm), kế hoạch dự án.
  • Triển khai theo dõi, tổng hợp kế hoạch hoạt động của các phòng Nghiệp vụ; Theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo BLĐ của các phòng Nghiệp vụ
  • Hỗ trợ BLĐ về công tác tiếp nhận và phối hợp xử lý các thông tin từ VAMA liên quan đến Kỹ thuật, Hải quan, Xuất - nhập khẩu, Công nghiệp hỗ trợ.
  • Đề xuất, tham mưu cho BLĐ các giải pháp xử lý bất cập khi thực hiện kế hoạch hoạt động để đảm bảo đúng tiến độ.
  • Thực hiện các báo cáo liên quan đến các nghiệp vụ theo yêu cầu BLĐ
THACO AUTO là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Tổng số nhân sự hiện nay gần 20.000 người. Thaco dựa trên triết lý kinh doanh “Tạo dựng giá trị đóng góp, nâng cao giá trị phục vụ thông qua sản phẩm và dịch vụ” và nguyên tắc “8 chữ T: Tận Tâm - Trung Thực - Trí Tuệ - Tự Tin - Tôn Trọng - Trung Tín - Tận Tình - Thuận Tiện”. Đây chính là giá trị cốt lõi của văn hóa Thaco, là tài sản vô hình để tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển. Văn hóa Thaco còn được thể hiện qua chế độ đãi ngộ và phúc lợi (lương, thưởng, các loại bảo hiểm, phụ cấp…) luôn được công ty thực hiện đầy đủ. THACO AUTO là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam Tổng số nhân sự hiện nay gần người Thaco dựa trên triết lý kinh doanh “Tạo dựng giá trị đóng góp, nâng cao giá trị phục vụ thông qua sản phẩm và dịch vụ” và nguyên tắc “ chữ T: Tận Tâm Trung Thực Trí Tuệ Tự Tin Tôn Trọng Trung Tín Tận Tình Thuận Tiện” Đây chính là giá trị cốt lõi của văn hóa Thaco, là tài sản vô hình để tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển Văn hóa Thaco còn được thể hiện qua chế độ đãi ngộ và phúc lợi lương, thưởng, các loại bảo hiểm, phụ cấp… luôn được công ty thực hiện đầy đủ
  7-15 triệu VNĐ
 27/06/2024
  7-10 triệu VNĐ
 24/06/2024
  7-9 triệu VNĐ
 24/06/2024
  12-45 triệu VNĐ
 29/06/2024
  4-10 triệu VNĐ
 29/06/2024