Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tổng công ty Rau quả Nông sản - Công ty cổ phần  /  Việc làm công ty: Tổng công ty Rau quả Nông sản - Công ty cổ phần (1)
Việc tại nhà:

Tổng công ty Rau quả Nông sản - Công ty cổ phần đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tổng Rau Quả Nông Sản - Công Ty đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Tổng Rau Quả Nông Sản - Công Ty theo nhiều điều kiện như Thu mua, Vật tư, Nhân viên thu mua, Vật Tư Mua Hàng, Sức Khỏe Tốt, Trách Nhiệm, Chịu Áp Lực
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần
  10-18 triệu VNĐ
 09/09/2022