Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY TNHH VESC  /  Việc làm công ty: CÔNG TY TNHH VESC (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY TNHH VESC đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Vesc đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Vesc theo nhiều điều kiện như Quảng cáo, Đối ngoại, Truyền Thông, Kỹ Thuật điện, Lương Cao, Nhân Viên, Auto Cad, Excel, MS Office
TPHCM
0 - 9 người
Liên doanh
  10-12 triệu VNĐ
 24/10/2022