Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Việc làm công ty: THÁI SƠN S.P (5)

Tìm việc làm: ViecOi có 5 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển

Kế toán thanh toán

Công ty: THÁI SƠN S.P
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 07/05/2020
 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Công ty: THÁI SƠN S.P
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 13/05/2020
 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Thư ký cá nhân

Công ty: THÁI SƠN S.P
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 20/05/2020
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Nhân viên văn phòng

Công ty: THÁI SƠN S.P
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 22/05/2020
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ

Nhân viên hỗ trợ ngành may

Công ty: THÁI SƠN S.P
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 15/05/2020
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ