Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY IT - COMMUNICATIONS VIỆT NAM  /  Việc làm công ty: CÔNG TY IT - COMMUNICATIONS VIỆT NAM (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY IT - COMMUNICATIONS VIỆT NAM đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

It - Communications Việt Nam đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm It - Communications Việt Nam theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Nhân Viên Bán Hàng, Sales Bảo Hiểm, Call Center, Không Cần Kinh Nghiệm, Trách Nhiệm, Kỹ Năng Giao Tiếp
TPHCM
100 - 499 người
100% vốn nước ngoài
  7-12 triệu VNĐ
 08/12/2022