<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Win Next  /  Việc làm công ty: Win Next (1)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Win Next đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bình Dương

Kết quả tìm việc làm công ty Win Next 

Win Next đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bình Dương. Bạn có thể tìm việc làm Win Next theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Vận Hành Sản Xuất, Việc làm tại nhà, Đào Tạo, Có sức khoẻ tốt
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  500 - 999 người
Loại hình:  Cổ phần
Kỹ năng:  

TUYỂN 500 NỮ LAO ĐỘNG LẮP RÁP ĐIỆN TỬ (TAI PHONE)

Công ty: Win Next
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: 300 ngàn VNĐ