<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Vu Duy  /  Việc làm công ty: Công ty Vu Duy (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Vu Duy đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Điện Biên

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Vu Duy 

Vu Duy đang tuyển dụng 3 việc làm tại Điện Biên. Bạn có thể tìm việc làm Vu Duy theo nhiều điều kiện như Nhà hàng / Khách sạn, Công Nhân, Công Nhân Sản Xuất, Lao động Phổ Thông, Không Cần Kinh Nghiệm, Chưa Có Kinh Nghiệm
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Cổ phần

Tuyển Nam Sắp Xếp Hàng- Sản Xuất

Công ty: Công ty Vu Duy
Nơi làm việc:  Điện Biên
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Điện Biên
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ

Tuyển 15 Nam Lao Động Phổ Thông

Công ty: Công ty Vu Duy
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: 3.5 triệu VNĐ

Tuyển 7 Nam Nữ Sản Xuất Đồ chơi Bé

Công ty: Công ty Vu Duy
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận