Đang xử lý

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  VSK GROUP  /  Việc làm công ty: VSK GROUP (2)
Việc tại nhà:

VSK GROUP đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Vsk Group đang tuyển dụng 2 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm Vsk Group theo nhiều điều kiện như Bảo trì, Sửa chữa, Công Nhân, Phụ Kho, Quản Lý Kho, Ứng Xử, Quy Trình Sản Xuất, Sản Xuất Tinh Gọn
Đà Nẵng
100 - 499 người
Cổ phần

Nhân viên phụ kho

5.5 triệu VNĐ
04/10/2023
  5.5 triệu VNĐ
 04/10/2023