Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Vigerimex  /  Việc làm công ty: Vigerimex (1)
Việc tại nhà:

Vigerimex đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Vigerimex đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Vigerimex theo nhiều điều kiện như Kế toán / Kiểm toán, Kế Toán, Kế Toán Bán Hàng, Kế Toán Kho, Biết Sử Dụng Phần Mềm Misa, Chịu Khó Học Hỏi, Khả Năng Chịu áp Lực
Hà Nội
0 - 9 người
Cổ phần
  7-9 triệu VNĐ
 18/08/2022
 Thỏa thuận