<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  VH  /  Việc làm công ty: VH (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

VH đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Kết quả tìm việc làm công ty VH 

Vh đang tuyển dụng 3 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm Vh theo nhiều điều kiện như Bán hàng, Bán Hàng, Nhân Viên Văn Phòng, Chuyên Viên Tư Vấn, Thái Độ Làm Việc Tốt, Giao Tiếp Tốt, Bán Hàng
Khu vực:  Đà Nẵng
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cá nhân

Bán hàng

Công ty: VH
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  3-6 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  3-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng

Công ty: VH
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  4-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  4-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng

Công ty: VH
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  3.5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  3.5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/05/2021
 Thưởng: Thỏa thuận