<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Venus Medi  /  Việc làm công ty: Venus Medi (2)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Venus Medi đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Venus Medi 

Venus Medi đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Venus Medi theo nhiều điều kiện như Marketing online, Hành Chính Nhân Sự, Content Marketing, Kiểm soát nhân lực, Quản Lý Tốt, Giao Tiếp Tốt
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

Content Marketing

Công ty: Venus Medi
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 15/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Công ty: Venus Medi
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  16-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  16-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận