Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY USMART  /  Việc làm công ty: CÔNG TY USMART (2)
Việc tại nhà:

CÔNG TY USMART đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty CÔNG TY USMART 

Usmart đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Usmart theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Trade Marketing, Kinh Doanh Bán Hàng, Excel, Facebook Ads, Marketing
TPHCM
100 - 499 người
Trách nhiệm hữu hạn
  TPHCM
  7-12 triệu VNĐ
 08/07/2022
 5 triệu VNĐ
  TPHCM
  9-12 triệu VNĐ
 08/07/2022
 Thỏa thuận