Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước  /  Việc làm công ty: Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (1)
Việc tại nhà:

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Hành Chính, Chịu Khó Học Hỏi, Chủ động Trong Công Việc, Có sức khoẻ tốt
Hà Nội
20 - 99 người
Nhà nước
  3.5-10 triệu VNĐ
 29/06/2022
 2 triệu VNĐ