<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Trách nhiệm hữu hạn FWM  /  Việc làm công ty: Trách nhiệm hữu hạn FWM (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Trách nhiệm hữu hạn FWM đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty Trách nhiệm hữu hạn FWM 

Trách Nhiệm Hữu Hạn Fwm đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Trách Nhiệm Hữu Hạn Fwm theo nhiều điều kiện như Bảo hiểm, Kinh Doanh Bán Hàng, Nhân Viên Kinh Doanh, Đại Diện Kinh Doanh, Bán Hàng, Ham Học Hỏi, Kỹ Năng Bán Hàng
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Trách nhiệm hữu hạn

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận