Đang xử lý

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  TPT STEEL  /  Việc làm công ty: TPT STEEL (1)
Việc tại nhà:

TPT STEEL đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Tpt Steel đang tuyển dụng 1 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm Tpt Steel theo nhiều điều kiện như Xây dựng, Kỹ Sư Kết Cấu, Thi Công, Chủ Động, Chuyên Môn Cao, Giải Quyết Vấn Đề
Đà Nẵng
20 - 99 người
Cổ phần