Việc làm  /  Tìm việc làm  /  TNHHTMDV CƠ KHÍ DƯƠNG THỤ  /  Việc làm công ty: TNHHTMDV CƠ KHÍ DƯƠNG THỤ (1)
Việc tại nhà:

TNHHTMDV CƠ KHÍ DƯƠNG THỤ đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bình Thuận

Tmdv Cơ Khí Dương Thụ đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bình Thuận. Bạn có thể tìm việc làm Tmdv Cơ Khí Dương Thụ theo nhiều điều kiện như Lao động phổ thông, Cơ Khí, Cơ Khí Chế Tạo, Cơ Khí-Tiện, Chính xác trong công việc, Chịu Khó Học Hỏi, Chủ động Trong Công Việc
Bình Thuận
20 - 99 người
Cá nhân
  7-15 triệu VNĐ
 25/08/2022
 2 triệu VNĐ