Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH XD TM NB  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH XD TM NB (1)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH XD TM NB đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty TNHH XD TM NB 

Xd Tm Nb đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Xd Tm Nb theo nhiều điều kiện như Nhân sự, Đào Tạo Nhân Sự, Tuyển Dụng, Trưởng Phòng Nhân Sự, Giải quyết vấn đề, Có Trách Nhiệm, Có sức khoẻ tốt
TPHCM
100 - 499 người
Trách nhiệm hữu hạn
  TPHCM
  17-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận