Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn Chăn nuôi  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn Chăn nuôi (2)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn Chăn nuôi đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Bến Tre

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn Chăn nuôi 

Việt úc Thức ăn Chăn Nuôi đang tuyển dụng 2 việc làm tại Bến Tre. Bạn có thể tìm việc làm Việt úc Thức ăn Chăn Nuôi theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Accountant, Bảo Trì Điện Công Nghiệp, Tiếng Anh, Bảo Trì Điện Công Nghiệp
Bến Tre
20 - 99 người
100% vốn nước ngoài
  25-30 triệu VNĐ
 30/05/2022
 Thỏa thuận
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận