Đang xử lý

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Ohsung Vina  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Ohsung Vina (1)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Ohsung Vina đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hải Phòng

Ohsung Vina đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hải Phòng. Bạn có thể tìm việc làm Ohsung Vina theo nhiều điều kiện như Sản xuất / Vận hành sản xuất, Sản xuất điện tử, Trưởng Phòng Kế Hoạch, Làm Việc Nhóm, Lập Kế Hoạch, Xử Lý Số Liệu
Hải Phòng
> 10000 người
100% vốn nước ngoài