Việc làm tại nhà
  

CÔNG TY TNHH NEO HOSPITALITY đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH NEO HOSPITALITY

Neo Hospitality đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Neo Hospitality theo nhiều điều kiện như Lao công/ tạp vụ, Bảo Vệ, Khách Sạn, Nhân Viên Phục Vụ, Chủ Động, Tác Phong Lịch Sự, Trách Nhiệm
TPHCM
0 - 9 người
Trách nhiệm hữu hạn