Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY TNHH MỸ PHÂM-HÀNG TIÊU DÙNG MẪN NHI  /  Việc làm công ty: CÔNG TY TNHH MỸ PHÂM-HÀNG TIÊU DÙNG MẪN NHI (2)
Việc tại nhà:

CÔNG TY TNHH MỸ PHÂM-HÀNG TIÊU DÙNG MẪN NHI đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty CÔNG TY TNHH MỸ PHÂM-HÀNG TIÊU DÙNG MẪN NHI 

Mỹ Phâm-hàng Tiêu Dùng Mẫn Nhi đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Mỹ Phâm-hàng Tiêu Dùng Mẫn Nhi theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Bán Lẻ, Bán Thời Gian, Bán Hàng & Tiếp Thị, Bán Hàng, Cẩn Thận, Chủ động Trong Công Việc
TPHCM
20 - 99 người
Cá nhân
  TPHCM
  5-10 triệu VNĐ
 31/07/2022
 2 triệu VNĐ
  TPHCM
  5.5-8 triệu VNĐ
 28/06/2022
 2 triệu VNĐ