<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  TNHH MTV MY- LINK  /  Việc làm công ty: TNHH MTV MY- LINK (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

TNHH MTV MY- LINK đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty TNHH MTV MY- LINK 

Mtv My- Link đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Mtv My- Link theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Kinh Doanh Bán Hàng, Kinh doanh, Chuyên Viên Kinh Doanh, Có Trách Nhiệm, Có sức khoẻ tốt
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  10 - 19 người
Loại hình:  Trách nhiệm hữu hạn

NV KINH DOANH

Công ty: TNHH MTV MY- LINK
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

NV KINH DOANH

Công ty: TNHH MTV MY- LINK
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

NV KINH DOANH

Công ty: TNHH MTV MY- LINK
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận