Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam (2)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Mtv Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Nam đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Mtv Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Nam theo nhiều điều kiện như Xây dựng, Thư Ký Văn Phòng, Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng, Tập Trung, Soạn Thảo Văn Bản, AUTO CAD
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  9-12 triệu VNĐ
 09/10/2022
  9-11 triệu VNĐ
 09/10/2022