Việc làm tại nhà
  

Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh JNT đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hải Phòng

Nhà tuyển dụng Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh JNT

Mtv Chuyển Phát Nhanh Jnt đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hải Phòng. Bạn có thể tìm việc làm Mtv Chuyển Phát Nhanh Jnt theo nhiều điều kiện như Vận chuyển / Giao nhận, Vận Chuyển, Vận Tải, Cẩn Thận, Chủ Động, Sức Khoẻ Tốt
Hải Phòng
500 - 999 người
Công ty đa quốc gia