Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tuyển dụng: Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc (5)

Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc đang tuyển dụng 5 vị trí việc làm tại Bắc Ninh

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 16/04/2020
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 16/04/2020
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 15/05/2020
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 08/05/2020
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 09/05/2020
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ