Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tuyển dụng: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm (5)

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm đang tuyển dụng 5 vị trí việc làm tại Tp. Hồ Chí Minh

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  6,000,000 - 7,900,000 VNĐ
Hạn nộp: 22/04/2020
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 03/04/2020
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 10/04/2020
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 08/05/2020
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  11,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hạn nộp: 08/05/2020
 Thưởng:  3,500,000 VNĐ