Việc làm tại nhà
  

CÔNG TY TNHH HUASHENG VIỆT NAM đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Thanh Hóa

Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH HUASHENG VIỆT NAM

Huasheng Việt Nam đang tuyển dụng 2 việc làm tại Thanh Hóa. Bạn có thể tìm việc làm Huasheng Việt Nam theo nhiều điều kiện như Thư ký/ Trợ lý, Dệt May, Hành Chính Văn Phòng, Nhân Viên Văn Phòng, Phát trển khách hàng, Quan hệ khách hàng, Tiếng Trung
Thanh Hóa
1000 - 4999 người
100% vốn nước ngoài