Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics (Việt Nam)  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics (Việt Nam) (2)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics (Việt Nam) đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nam

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics (Việt Nam) 

Hua Zhuang Electronics (việt Nam) đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nam. Bạn có thể tìm việc làm Hua Zhuang Electronics (việt Nam) theo nhiều điều kiện như Quản lý chất lượng (QA/QC), Kinh doanh, Quản Lý, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Lên Kế Hoạch, Kỹ Năng Lãnh Đạo
Hà Nam
100 - 499 người
100% vốn nước ngoài
  Hà Nam
  15-20 triệu VNĐ
 31/08/2022
 Thỏa thuận
  Hà Nam
  10-14 triệu VNĐ
 22/06/2022
 Thỏa thuận