Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH HKTM VINA  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH HKTM VINA (1)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH HKTM VINA đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hải Phòng

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty TNHH HKTM VINA 

Hktm Vina đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hải Phòng. Bạn có thể tìm việc làm Hktm Vina theo nhiều điều kiện như Bảo trì, Sửa chữa, Bảo Trì, Cơ Khí, Cơ Khí Chế Tạo, AUTO CAD
Hải Phòng
100 - 499 người
100% vốn nước ngoài
  13-16 triệu VNĐ
 28/06/2022
 3.5 triệu VNĐ