Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Đầu Tư và Vốn Góp SHINE  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Đầu Tư và Vốn Góp SHINE (1)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Đầu Tư và Vốn Góp SHINE đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty TNHH Đầu Tư và Vốn Góp SHINE 

đầu Tư Và Vốn Góp Shine đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Và Vốn Góp Shine theo nhiều điều kiện như Bất động sản, Accountant, Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính, Tiếng Anh Lưu Loát, Phiên dịch
TPHCM
10 - 19 người
100% vốn nước ngoài
  TPHCM
  12-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận