Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Heaven Việt Nam  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Heaven Việt Nam (1)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Heaven Việt Nam đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Heaven Việt Nam 

đầu Tư địa ốc Heaven Việt Nam đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư địa ốc Heaven Việt Nam theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Hành Chính Văn Phòng, Cẩn Thận, Chủ động Trong Công Việc, Có Trách Nhiệm
Hà Nội
20 - 99 người
Cổ phần
  7-10 triệu VNĐ
 13/07/2022
 5 triệu VNĐ