Việc làm tại nhà
  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGISTICS CHEFUWANG VIỆT NAM đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGISTICS CHEFUWANG VIỆT NAM

Công Nghệ Logistics Chefuwang Việt Nam đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bắc Ninh. Bạn có thể tìm việc làm Công Nghệ Logistics Chefuwang Việt Nam theo nhiều điều kiện như Kế toán, Kiểm toán, Kế Toán, Kế Toán - Tài Chính, Báo Cáo Tài Chính, Excel Kiểm Toán, Kỹ Năng Tài Chính
Bắc Ninh
20 - 99 người
100% vốn nước ngoài