Việc làm tại nhà
  

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC LỘC PHÁT đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Cơ Khí Chính Xác Lộc Phát đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Cơ Khí Chính Xác Lộc Phát theo nhiều điều kiện như Công nhân, CNC, Cơ Khí, Cẩn Thận, Cầu Tiến, Chủ Động
TPHCM
20 - 99 người
Cá nhân